Submenu

 

  Príma

  Sekunda

  Tercia

  Kvarta

  Kvinta

  Sexta

  Septima

  Oktáva

História - Sexta

Sexta:
• opäť v novej triede - tento krát na "jednotke budove" v učebni 84, s novými skúsenosťami, ale
  najmä ako super kolektív
• ťažšie učivo, častejšie a náročnejšie písomky
• Začiatkom kal. roka sa nám podarilo vytvoriť túto stránku.
• máme novú spolužiačku - Mirku Bačovú
• prísna kontrola zameškaných minút triednym profesorom V. Kyškom
• Niektorí z nás absolvovali asi nezabudnuteľné výlety - Invex 11.10.2006, Štrasburg 22-
   26.3.2007
 (veľkú zásluhu na ňom mala Aďa), Lyžiarsky výcvik 1.-6.3.2007 ,  chatu STU alias
  "koncoročák" 22.-26.6.2007 a   akcie ako napríklad školský ples ...
• vidiny koncoročného výletu sa nám utápali kvôli veľkému počtu vymeškaných hodín
• Nakoniec sme  na výlet išli do Kálnice, bez triedneho, v polovičnom počte.
• Bohužiaľ naša bývalá triedna prof.  Botfajová nemohla s nami pobudnúť celý víkend.
• Znovu to máme o krok bližšie k maturite

 

späť