Submenu

 

  Triedny profesor

  Rozvrh hodín 2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodín - oktáva . 2008/2009

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

0.

-

SEM/SEB/SED
(203,bl,206)

-

CVM/CVM (319)

FYZ/BIO (fl,bl)

1.

RUJ/RUJ (313)

SEM/SEB/SED
(203,bl,206)

ANJ

CVM/CVM (319)

FYZ/BIO (fl, bl)

2.

SJL

RUJ/RUJ (105)

NOS

ANJ (103)

MAT

3.

BIO

MAT

SJL.

FYZ

GEO

4.

MAT

NOS

MAT.

RUJ (11)

RUJ (ch.lab.)

5.

ANJ/ANJ (203)

KAJ

LIS (206)

SJL

ANJ (203)

6.

T.V d,ch(T3,1)

KRJ (203)

SPS (206)

-

SEC (ch. lab.)
SEG (206)

7.

KAJ.(206)

KRJ (203)

SPS (206)

T.V (T3,1)

SEC (ch. lab.)
SEG (206)

8.

-

ZTV (T1)

 

EKO,INF,CVF,PSY
(313,204,FL,319)

 

9.

LIS (206)

ZTV (T1)

 

EKO,INF,CVF,PSY
(313,204,FL,319)

 

V rozvrhu sú vypísané i všetky semináre

späť