left pozadie

Archív okienka

 
 

Okienko - Hlasuj o obálku školského časopisu Slovo!

Hlasuj o obálku školského časopisu Slovo!

   Na škole bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu obálku školského časopisu Slova. Staršie čísla tohto časopisu si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii škola pod časopis Slovo . Nakoľko som zatiaľ nevidel práce študentov z druhých tried, dávam do našej internetovej ankety len práce dvoch študentov z našej triedy.
 
  Upozorňujem, že na výsledok našej internetovej ankety sa nebude brať v škole ohľad a obálka časopisu bude vybraná nezávisle od tejto našej ankety. Súťažíme teda len v rámci našej triedy. Hlasujte objektívne!

Matho