Submenu

 

  O škole

  Písomky

  Časopis Slovo

O škole

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom

-
patrí medzi najstaršie výchovno-vzdelávacie inštitúcie v regióne mesta a jeho okolia. Jej počiatky sa datujú od roku 1919. Za sledované obdobie prešla škola viacerými závažnými zmenami. V roku 1990 bolo škole po dlhšej pauze obnovené pomenovanie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom a od roku 1998 popri 4-ročnom štúdiu je zriadené aj osemročné štúdium. Pribudlo tu i slovensko-španielske bilingválne gymnázium. Škola za sledované obdobie pripravila pre štúdium na vysokých školách vyše 6 tisíc absolventov.

(zdroj www.gmrsnm.edu.sk )

 

späť