Submenu

 

  Výlety

  Básne

  Školské akcie

 

  OČAP 10.-12.10.2007

  Európsky parlament

  Projekt Euroscola 2007

  Workshop Európsky Dom

 Viedeň

  Literárne rozlety

 "Na skle mažované"

 Vianočná akadémia 2005

  Turnaj v stolnom tenise

  Olympijský beh

  Olympiáda z Biológie

  Zaujalo nás

  Prázdniny

  My a škola

Školské akcie

  OČAP 10.-12.10.2007

  Európsky parlament

  Projekt Euroscola 2007

  Workshop Európsky Dom

 Viedeň

  Literárne rozlety

  Muzikál "Na skle mažované"

 Vianočná akadémia 2005

  Turnaj v stolnom tenise

  Olympijský beh

  Olympiáda z Biológie

 

spä