Submenu

 

  Výlety

  Básne

  Školské akcie

 

  OČAP 10.-12.10.2007

  Európsky parlament

  Projekt Euroscola 2007

  Workshop Európsky Dom

 Viedeň

  Literárne rozlety

 "Na skle maľované"

 Vianočná akadémia 2005

  Turnaj v stolnom tenise

  Olympijský beh

  Olympiáda z Biológie

  Zaujalo nás

  Prázdniny

  My a škola 

Ochrana človeka a prírody (OČAP) Kálnica - 10.-12.10.2007

OČAP Septima 10.-12.10.2007

  Možno ani neviete čo skratka OČAP znamená. Znamená „ochrana človeka a prírody“ , niekedy sa uvádza aj ako KOČAP – „kurz ochrany človeka a prírody“. Stále sa čudujete že čo to tam tí študenti robia? Ochraňujú prírodu? Že čo je to za blbosť? Ak ste zvedaví čo všetko sa na takom OČAP-e robí tak si prečítajte nasledujúci článok.

  Tohtoročný OČAP tak isto ako aj minulý rok sa konal v Kálnici na chate STU. OČAP je určený pre tretiakov (stredných škôl, gymnázií) a septimanov osemročných gymnázii. Každá trieda ho môže absolvovať iba raz a je povinný.

   Utorok, 9.10.2007 o 10:30h.
  Zvoní na prestávku, no študenti septimy idú do telocvične na poučenie o kurze. Dozvedáme sa že hlavným pedagogickým vedúcim nášho kurzu je Mgr. Tomáš Malek. Ďalej sa s nami pôjdu Mgr. Peter Gombársky a PaedDr. Daniel Bradáč. Odchod autobusu bude v stredu o 11:00h.

  Streda – 10.10.2007
 
V hojnom počte – t.j. 25 žiakov sme sa krátko pred jedenástou stretli pred školou. Pán profesor Gombársky bol ešte na preteku a tak nemohol ísť s nami busom. Po nedlhej ceste sme sa ocitli na mieste. Vymenili sme sa s „céčkarmi“ ktorým práve OČAP skončil a už sa vracali späť. Chvíľu sme počkali v jedálni kým poupratujú izby. Zatiaľ sme sa zoznámili s chatárovým psom – Krastym, ktorého p. pro.  Gombársky volal Kobra. Po obede sme si rozdelili izby a ubytovali sme sa.

  O tretej sa začínal náš program. Boli sme rozdelení do troch skupín. Prvá mala topografiu s p. prof. Bradáčom, druhá zdravotnícku prípravu s p. prof. Gombárskym a posledná skupina streľbu zo vzduchovky. Každá skupina absolvovala v stredu 2 prípravy, tretiu vo štvrtok doobeda.

  Dozvedeli sme sa niekoľko nových poznatkov. Napríklad vedeli ste že juh sa dá určiť aj podľa ručičkových hodín? Stačí keď malú ručičku na hodinkách nasmerujete na slnko a presne medzi 12-tou hodinou a malou ručičkou na hodinkách sa nachádza juh.

  Teraz už vieme pomocou buzoly určovať azimuty, zistiť skutočnú vzdialenosť dvoch miest podľa mapy a mierky. Naučili sme sa poskytnúť prvú pomoc  a ako konať pri rôznych situáciách...

  Večer sme mali voľný program. Niektorí hrali biliard, druhí stolný futbal alebo sa zabávali na izbách. Večierka bola o 22:00.

  Štvrtok – 11.10.2007
  V štvrtok po budíčku o 7:00h sme sa išli trochu rozbehať, aby sme sa prebrali. Vonku bolo zima asi takých 5 stupňov, takže takáto rozcvička nebola príjemná (teda aspoň pre mňa nie). Čakal nás náročný deň – výstup na Ostrý Vrch. Po raňajkách sme mali chvíľu voľno aby nám pri streľbe zo vzduchovky na zemi resp. podložkách nebola veľká zima.

  Každá skupina absolvovala poslednú tretiu prípravu. Strieľali sme na terče ale i na panáčikov. Najväčší počet bodov z 5-tich pokusov a 50 možných bodov nastrieľali Radka Paulovičová (43 bodov) a rovnako aj Tomáš Haluza.

  Okolo druhej hodiny nás navštívila sekretárka Ivanka a p. prof. Šagát, ktorí nám okrem nábojov do vzduchoviek doviezli aj p. prof. Berg (Hargašová) s mužom ktorí boli práve na Slovensku a tiež sa zúčastnili i našej 4- hodinovej prechádzky na Ostrý Vrch.

  Krátko po druhej sme sa vydali na cestu. Po prudkom „stupáku“ sme prišli na modrú značku, po ktorej sme sa dostali až pod Ostrý Vrch. Príroda bola nádherná, pod nohami nám šuchotali jesenné listy. Asi v štvrtine cesty sme zbadali, že sa zozadu k nám rúti dačo malé a čierne. Hneď sme vedeli že je to chatárov pes Krasty, ktorý si nás tak obľúbil, že s nami chcel ísť aj na prechádzku. Keďže ho chatár nechcel pustiť, lebo sa bál, že by to nezvládol, tak mu radšej nenápadne ušiel. Krasty bol dosť smädný. Našťastie sme mali v ruksaku minerálku.

   Asi po dvoch hodinách cesty sme prišli na koniec modrej značky – ku smerovníku. Vľavo viedla cesta na Ostrý Vrch, vpravo na Panskú Javorinu. Po červenej značke sme putovali až ku krížu na Ostrom Vrchu. Bohužiaľ bola hmla a tak sme sa nemohli pokochať nádherným výhľadom aký odtiaľ býva pri peknom počasí na okolité Považie. Jediné čo sa dalo ako-tak rozlúštiť z hmly bola Hella v Rakoľuboch.

  Po oddychu a spoločných fotkách pri kríži sme sa dali na cestu späť na chatu. Obdivovali sme trojmesačného labradora, ktorý bez problémov zvládol túto prechádzku. Zastavili sme sa ešte aj na Zrube – to je taká útulná chatka pre turistov, ktorých zastihne nepriaznivé počasie alebo tma a nemajú kde skloniť hlavu. Zanechali sme podpisy v návštevnej knihe a skratkou poniže prameňa Kálnického potoka sme pomaly šli na chatu. Pomaly, lebo sme išli po strmom teréne a niektorých začínali už bolieť aj kolená.

  Skupinka, ktorá šla ako posledná si stopla traktor a odviezla sa skoro až k chate na vlečke traktora. Takýto prostriedok hromadnej dopravy je vždy vítaný. Najmä keď ste unavení.

  Večer strávili profesori pri ohníčku. My sme si užívali posledný večer na chate. Majka s Betkou vyzvali profesorov na súboj v stolnom futbale. Čo myslíte kto vyhral? Tipnite si! Áno, jasné že baby. Spočiatku to vyzeralo že budú profesori podliezať stôl. To by sa stalo keby nedali ani jeden gól. Potom sa im však podarilo streliť dva a hrozba bola zažehnaná. Góly do brány profesorov však padali rýchlejšie a rýchlejšie. Po výmene strán sa im darilo o trochu lepšie no na výhru to nestačilo.

  Piatok 12.10.2007
  Posledný deň nášho pobytu. Keďže sme celý pobyt poslúchali, mohli sme si v piatok pospať o hodinku dlhšie. Myslím že to každý uvítal. O desiatej hodine nás čakal záver programu – očapový beh alebo ako by som to nazval. Beh pozostával zo štyroch častí: zdravotná príprava -otázky, topografia – určenie azimutu, hod granátom na určitú vzdialenosť a streľba zo vzduchovky v ľahu na panáčikov. Za správne zodpovedané otázky, trafeného panáčika či dobre hodeného granátu sa nám z času odrátavali sekundy, čím sme mohli dosiahnuť lepší čas.

  Víťazom dievčat sa stala Betka Ochodnická a víťazom chlapcov bol Martin Juriga.

  O pol dvanástej pre nás prišiel bus a tak sme sa museli rozlúčiť s tromi krásne prežitými dňami na chate STU v Kálnici. Nikomu sa nič nestalo a ani sa nikto nestratil. Verím, že na tento OČAP budeme ešte dlho a radi spomínať.

 

Vedomosti z OČAPU:

TOPOGRAFIA:

Ak sa stratíte v lese, choďte  dole svahom, hľadajte potok ktorý vás dovedie do dediny, mesta, lebo osady vznikali pri zdrojoch vody.

Určovanie strán:
Mach na stromoch rastie najviac na severnej strane.
Letokruhy na pňoch sú hustejšie na severe, na juhu redšie.
Miazga zo stromov vyteká z južnej strany.
Večer sa môžme na severnej pologuli orientovať podľa hviezdy - Polárky. Je to posledná hviezda "malého voza".
Na južnej pologuli sa môžme orientovať podľa "južného kríža".
O 12:00h. tieň slnka smeruje na sever.
Na severnej strane je strmšia strana mraveniska.
Orientovať sa môžme aj podľa starších kostolov z obdobia 18. st. , vchod majú zvyčajne na západe, oltár na východe.
Orientácia podľa ručičkových hodiniek - malú ručičku hodín nasmerujeme na slnko a medzi 12tou hodinou  a malou ručičkou hodiniek máme juh.

Kompas

Ručička kompasu ukazuje sever ak je kompas položený vodorovne. Nesmieme ho položiť v blízkosti kovov, na strechu auta.
Kompas bol vynájdený v Číne, strany sú zvyčajne označené písmenami anglických slov - N north  sever, S south juh, E east východ, W west západ. Pri takomto označení značí sever N a nie S!
Na buzole sa nachádza lupa, merač vzdialenosti, pravítko.

Mapy a mierky:

Mierka 1:25 000 nám hovorí že 1cm na mape je v skutočnosti 25 000cm čiže 0,25 km.
Môžme to zistiť i rýchlejším prepočtom napr pri mierke 1:100 000  odrátame 5 núl a dostaneme že 1cm na mape = 1km v skutočnosti.

Na turistických mapách - zelenou farbou sú znázornené lesy, bielou oblasti bez lesov.
Vrstevnice - spájajú miesta s rovnakou nadmorskou výškou, kde sú hustejšie, tam sú kopce strmšie.

Azimut a buzola:

Azimut- je to pochodový uhol. Často ho využívali vojaci. Najskôr si musíme zorientovať mapu - ľavý kraj mapy musí byť rovnobežný s ručičkou buzoly. Stred ručičky buzoly položíme na miesto kde sa nachádzame, potom od miesta kde kde chceme ísť urobíme priamku a zistíte azimut tj. počet stupňov.PRVÁ POMOC

Prvá pomoc - je to súbor neodkladných opatrení s cieľom prinavrátiť život a zabrániť zhoršeniu stavu, nezištná pomoc druhým, pomôcť v rámci svojich schopností.

Postup:

Oslovenie
Diagnostika
základných funkcií: tep, dýchanie, vedomie
Kontrola dýchania - sledovanie pohybov hrudníka , priložením ucha na hrudník - 2-3 cm nad 
                                mečovitým výbežkom, na zápästí, na krku
Resuscitácia - masáž srdca + dýchanie z úst do úst
                      pred resuscitáciou musíme spriechodniť dýchacie cesty
       Dospelí:
                      ak podáva pomoc jeden človek - 15stlačení a 2 vdýchnutia, ak dvaja tak 5 stlačení a
                      1 vdýchnutie. Zakloníme hlavu, otvoríme ústa, ak je zapadnutý jazyk musíme
                      zabezpečiť aby nezapadol znovu - napr. pripnutím zicherkou o peru. Druhé krát
                      opakujeme dýchanie z úst do úst až keď hrudník klesol a nejaví známky života. Ruky
                       máme pri masáži srdci umiestnené asi dva- tri cm nad mečovitým výbežkom (taká
                      jamka na hrudníku). Jedno stlačenie rúk pri masáži srdca by malo byť rýchlejšie ako 
                       za sekundu tj. 70-80 stlačení za minútu.
      Malé deti:
                     Vzduch dávame súčasne do úst aj nosa stláčame hrudník dvomi prstami a rýchlejšie.

Transport
Zabránenie zhoršeniu stavu
Šok - obrana organizmu, porucha vedomia
       - potenie, triaška, nekľudnosť
       - človek si pýta vodu - nedáme - ale vlhčíme pery
       - ak klesne teplota  , zabalíme do deky
       - protišoková poloha - zdvihnúť nohy, hlavu obrátiť na bok  - aby bol prekrvený mozog
       - kontrolujeme dýchanie
       - zabezpečíme transport - tel. čísla 112, 155

Poranenie hrudníka -
poloha v polosede
Poranenie brucha -  pritiahnuť nohy k bruchu
Poranenie hlavy - pritiahnutie (zdvihnutie) hlavy

Priority:
1.dýchanie
2.prvá pomoc
3.ambulancia
4.zabránenie zhoršeniu stavu

Zlomeniny - predlaktia -
zafixovanie kĺbov nad a kĺbov pod zlomeninou - napríklad a
                                            zafixovanie s konárom
                   
Vyvrtnutia, natiahnutia - zafixovať - v prirodzenom stave, chladiť - aby sa predišlo
                                               opuchom,
                                            - rameno môžme zafixovať k trupu, nohu k druhej nohe...

Vnútorné krvácanie - vykašliavanie spenenej krvi, nemôžeme ho zastaviť
Vonkajšie krvácanie:
                                    

                                  žilové krvácanie -     tmavočervená krv vyteká, vyčistiť, previazať
                                  tepnové krvácanie - jasnočervená krv, strieka, vytvoríme tlak len na tom
                                                                         mieste, popr. použijeme škrtidlo - môžme škrtiť max
                                                                         15-20 minút, potom treba na 2 minúty povoliť
                                                                         škrtidlo , čistíme len okolie rany, nie ranu!, ruku
                                                                         zdvihneme vyše srdca

                                    
odreniny -
umyjeme  rany a jej okolie -napr. peroxidom, nepreväzujeme
popáleniny-  chladíme studenou vodou aj 20 minút dokým neodíde bolesť    nemastíme ranu,
                      previažeme a zalepíme
úpal - podáme lieky na zníženie teploty, nechladíme!, protišoková poloha
 

poštipnutie hadom - zaviazanie nad ranou - aby sa jed nedostal k srdcu, zabezpečenie
                                transportu, kľudného stavu
kŕče - porucha nervovej činnosti , podať magnézium, diazepan - silno návykový

besnota - vyčistiť ranu
otrava hríbami, alkoholom - vyvolať zvracanie, vyplachovať vodou, vyvolávať zvracanie,
                                                    držať  pri vedomí, dávať pozor aby sa neudusil zvratkami,
                                                     studená sprcha
kliešť - vyťahujeme vykývaním, nemastíme ho so žiadnymi chemikáliami mohol by vypustiť svoje
           látky do krvi
zapichnutia - konár v ruke - nevyťahujeme , zalomíme, zabezpečíme transport...

obsah lekárničky - obväzy, zicherka, škrtidlo, peroxid, trojcípa šatka ...

Polohy:
stabilizovaná poloha
- na chrbáte - skrčiť nohy k sebe, pravá ruka pod telo, obrátiť ho na
                                         pravý   bok trhom za ruku a nohu
protišoková poloha - zdvihnúť nohy, hlavu obrátiť na bok  - aby bol prekrvený mozog
poranenie hrudníka - poloha v polosede
poranenie brucha -  pritiahnuť nohy k bruchu
poranenie hlavy - pritiahnutie (zdvihnutie) hlavy

Dôležité telefónne čísla:
112 -
jednotné telefónne číslo tiesňového volania pre Európu
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - polícia
0850 111 313 - Linka záchrany
18 155 - Letecká záchranná služba


 

Martin Markech

 

späť